1
2

ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโวเป็นประเพณีทางศาสนาที่สำคัญและเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงชุมชนในชุมชนพุทธศาสนาในประเทศไทยและบางประเทศที่มีชุมชนพุทธศาสนาโดยตลอดรอยยิ้มสามารถสร้างความเอื้อเฟื้อและความกรุณาในสังคมได้มาก

วันเทโวโรหณะ หมายถึง วันที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสรวงสวรรค์ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 พระพุทธเจ้าจะทรงถึงโลกมนุษย์ในวันรุ่งขึ้น คือ วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 และบิณฑบาตรในเช้าวันนั้น 

ประเพณีตักบาตรเทโวประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วยการเตรียมอาหารที่จะให้ การจุดเทียน การทำพิธีตามหลักธรรมเนียม และการให้อาหารแก่พระสงฆ์หรือผู้รับบุญ โดยประเพณีนี้เป็นทางศาสนาและมีความสำคัญอย่างมากต่อความเชื่อของผู้ที่ทำในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ เป็นโอกาสสำคัญในการรวมพวกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนของผู้ที่เข้าร่วมพิธีด้วยกันด้วยความเคารพต่อศาสนาและประเพณีของพวกเขาเอง

พุทธศาสนิกชนทุกท่านมักนิยมไปทำบุญตักบาตรที่วัด โดยการ เตรียมข้าวสารอาหารแห้งในตอนเช้า เพื่อตักบาตรเป็นพิเศษในวันนี้ ตามประเพณี คือ ข้าวต้มมัด และข้าวต้มลูกโยน หลังจากถวายเสร็จ จะมีการอาราธนาศีล สมาทานศีล และรักษาศีล ฟังธรรมและทำสมาธิตามโอกาส และแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศลให้กับ  ผู้ล่วงลับ และสัตว์ทั้งหลาย


 

ติดตาม : ประเพณีไทย

เพิ่มเติม : 

เรื่องที่น่าสนใจ :