1
2

ประเพณีวิ่งควาย

ประเพณีวิ่งควาย

ประเพณีวิ่งควายที่น่าจดจำที่ชลบุรี ควายที่นำออกมาเข้าร่วมขบวนแห่มักเป็นควายขนาดใหญ่ที่มีการตกแต่งควายให้สวยงามและสว่างไสวด้วยผ้าใบสีสัน และประดับด้วยดอกไม้และของสวยงามต่างๆ

ขบวนแห่ของควายจะเดินทางไปยังวัดหรือพระวิหารในพื้นที่ และคนในชุมชนจะไปร่วมขบวนแห่ เมื่อตักบาตรและขายของกันเสร็จ ก็เป็นเวลาสังสรรค์กันของชาวบ้าน โดยชาวบ้านจะจูงควายวิ่งเล่นรอบตลาดเกิดเป็นความสนุกสนานในพื้นที่ จนพัฒนามาเป็นการแข่งขันและสืบต่อกันมา ที่ว่าถ้าชาวบ้านนำควายมาวิ่ง ควายจะมีสุภาพดี ไม่เป็นโรค

เทศบาลเมืองชลบุรี ยังคงดำเนินการสืบสานประเพณีวิ่งควายไว้ และเป็นงานมหกรรมอย่างยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดชลบุรี ที่ไม่แตกต่างจากงานประจำปีต่างๆที่จัดช่วงวันสงกรานต์ มีทั้งการออกร้านของดีประจำจังหวัดชลบุรี โดยมีเครื่องเล่นต่างๆ การละเล่นพื้นบ้านและการแสดงจากนักร้องศิลปินพร้อมกับการวิ่งควาย

ประเพณีวิ่งควายชลบุรีเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่สื่อถึงความเอนเอาในการปฏิบัติศีลและความสนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์ของชลบุรี และมักมีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวในช่วงนี้เข้าร่วมประเพณีนี้ด้วยเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของไทยในชลบุรี


 

ติดตาม : ประเพณีไทย

เพิ่มเติม : ประเพณีลอยกระทง

เรื่องที่น่าสนใจ :